Dongguan Yuejing Hotel

65 tons hot water,7 units LWH-100C