Guangzhou Baoan Zhongliang Technology Ltd.

80 tons hot water, 4 units LWH-200C