Zhongzhou Pingmei Shenma Group

60 tons hot water, 6 units LWH-250CN